De GHM is openbaar gebied waar vigerende wet- en regelgeving en plaatselijke verordeningen van toepassing zijn

Groothandelsmarkt Spaanse Polder is tijdens openingstijden een openbaar terrein waarop een huishoudelijk reglement van toepassing is. Aangezien we met velen gebruik maken van het terrein moeten er derhalve ook regels zijn waar we met zijn allen aan gehouden zijn. Het beveiligingsbedrijf heeft een convenant met de publieke handhavers. Op deze manier zal het handhaven, de orde en een goede gang van zaken worden geborgd. De spil in het geheel is de beheerder van de Groothandelsmarkt Rotterdam.

Openingstijden

 • maandag 03:00 uur tot 17:00 uur
 • dinsdag 01:00 tot 17:00
 • woensdag 03:00 uur tot 17:00 uur
 • donderdag 03:00 uur tot 17:00 uur
 • vrijdag 01:00 tot 17:00
 • zaterdag van 03:00 uur tot 15:00 uur
 • zon- en feestdagen gesloten.

Veiligheidsplan

Op de buitenruimte is het ‘Veiligheidsplan Groothandelsmarkt’ van toepassing.
In geval van calamiteiten dient de volgende handelswijze te worden gevolgd:

 1. Breng u zelf in veiligheid
 2. In geval van ernstige calamiteiten, waarschuw hulpdiensten via 112
 3. Waarschuw de beheerder en/of portier van de Groothandelsmarkt
 4. Volg de aanwijzingen van de hulpdiensten, beheerder, en/of portier

Huisregels

 • Voertuigen dienen deugdelijke verlichting te voeren op het terrein
 • Tijdelijk parkeren is mogelijk in de daarvoor aangewezen parkeervakken
 • Lang parkeren is mogelijk in straat drie en straat vijf
 • Het is niet toegestaan voertuigen, aanhangers, trailers of overige gerelateerde gebruiksmiddelen te stallen op de Groothandelsmarkt
 • Calamiteiten melden bij portiers hoofdingang of tel: 010-4152122
 • Op de Groothandelsmarkt is de afvalstoffenverordening van toepassing
 • Het is niet toegestaan afval te deponeren op de Groothandelsmarkt
 • De voertuigen op de Groothandelsmarkt dienen stapvoets te rijden
 • Het is niet toegestaan de toegang en doorstroming te belemmeren
 • De Groothandelsmarkt dient altijd toegankelijk te zijn voor alle hulpdiensten.
 • Ten behoeve van de veiligheid is cameratoezicht in werking
 • Het is voor derden niet toegestaan te handelen in goederen
 • Aanwijzingen van de portiers en de beheerder dienen te worden opgevolgd

Overtredingen van bovengenoemde vermeldingen zullen worden gerapporteerd en een sanctie zal worden opgelegd