Toelatings- en toewijzingsbeleid

Het verhuurbeleid is gericht op diversiteit van de aanwezige branches. Om het gewenste branchebeleid te realiseren is het noodzakelijk het verhuurbeleid als volgt te formuleren.

Verhuur van vrijkomende panden vindt op de volgende wijze plaats:

 1. Indien een unit voor verhuur vrijkomt wordt deze in eerste aanleg aangeboden aan ondernemers van buiten de Groothandelsmarkt in de branche of één van de branches waarvan het aantal ondernemers zich op dat moment onder het minimum aantal bevindt;
 2. In de tweede aanleg wordt de vrijgekomen unit aangeboden aan ondernemers van buiten de Groothandelsmarkt in de branche waarvan het aantal ondernemers zich exact op het minimum aantal ondernemers bevindt;
 3. In de derde aanleg kan de eenheid verhuurd worden aan aanliggende buren;
 4. In vierde aanleg kan de eenheid verhuurd worden aan overige huurders op de Groothandelsmarkt die de wens daartoe te kennen hebben gegeven.

Zijn er conform bovenstaande regels meerdere geschikte huurders, dan kiest de verhuurder de huurder. Uiteindelijk neemt de verhuurder altijd een besluit over de verhuur. Daarnaast gelden er nog vereisten met betrekking tot inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, bankgarantie en huurbetaling vooruit. Indien daarvoor naar het oordeel van verhuurder voldoende zwaarwegende redenen zijn kan verhuurder in voorkomend geval van het beleid afwijken. Huidige huurders kunnen te allen tijde kenbaar maken indien ze voor vrijkomende panden in aanmerking willen komen door het indienen van een schriftelijk verzoek.

Binnen de Groothandelsmarkt wordt een diversiteitbeleid ten aanzien van branchering gehanteerd. Dit houdt in dat de Groothandelsmarkt Spaanse Polder een zo breed mogelijk aanbod aan producten en diensten wil aanbieden. Over toekenning van ruimte wordt specifiek naar de branchering gekeken en beslist de verhuurder te allen tijde aan wie de ruimte zal worden toegekend.

Branchering op de Groothandelsmarkt

 • Groente en Fruit
 • Algemene Levensmiddelen
 • Zuivel
 • Bloemen
 • Aardappelen
 • Vlees
 • Vis

Interesse?
Als u geïnteresseerd bent in het huren of pachten van bedrijfsruimte op de Groothandelsmarkt kunt u zich via het contactformulier  richten tot de beheerder.